: Κοσμάς Ξενάκης: "Χασάπηδες και Κριοφόροι"
: Xenakis Kosmas
: Solo
: 2019
: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης (Μέγαρο Εϋνάρδου)
: Αθήνα
: Καψάλης Διονύσης