: Κωνσταντίνος Παρθένης: "Η ιδανική Ελλάδα της ζωγραφικής του"
: Παρθένης Κωνσταντίνος
: Solo
: 2022
: Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου
: Αθήνα
: Καλούδη Ζίνα