: Γρηγόρης Σεμιτέκολο: "Κοσμικό ανατομείο"
: Semitekolo Grigoris
: Solo
: 2022
: Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων
: Αθήνα
: Μαρίνος Χριστόφορος