: Πάνος Χαραλάμπους: "Επιγραφόμενα"
: Χαραλάμπους Πάνος
: Solo
: 2022
: Αρχαιολογικό Μουσείο Πόρου
: Πόρος
: Τατιάνα Σπινάρη-Πολλάλη, Μαρία Γιαννοπούλου