: Χρήστος Μαρκίδης: "Η οντολογία της ρευστότητας"
: Markidis Christos
: Solo
: 2022
: Γκαλερί 7
: Αθήνα