: Μιχαήλ Καρίκης: "Ferocious love"
: Καρίκης Μιχαήλ
: Solo
: 2020
: Tate Liverpool
: Αγγλία, Ηνωμένο Βασίλειο