: Παναγιώτης Μπαξεβάνης: "Objects may be closer than they appear"
: Μπαξεβάνης Παναγιώτης
: Solo
: 2022
: Αίθουσα Τέχνης Έκφραση-Γιάννα Γραμματοπούλου
: Αθήνα