Τίτλος: "Β΄ Επαγγελματική Έκθεση"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1942
Χώρος Διεξαγωγής: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Δεν έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία για την έκθεση και τους συμμετέχοντες σε αυτήν.