Τίτλος: "Σχόλιο για τον εικοστό αιώνα"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2000
Χώρος Διεξαγωγής: Artforum Gallery
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Επιμέλεια: Παπαδοπούλου Μπία
Παρατηρήσεις: