Τίτλος: La Sculpture a la Ve Exposition Panhellenique
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Le Messager D΄ Athenes
Ημ/νία Δημοσίευσης: 24/07/1957
Αρθρογράφος: Spiteris Tony (Σπητέρης Τώνης)
Προέλευση: Αρχείο Διοχάντης (Φάκελος Σωσώς Χουτοπούλου-Κονταράτου και Αχιλλέα Απέργη)
Γλώσσες: Γαλλική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.