Τίτλος: La Sculpture a la Ve Exposition Panhellenique
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Le Messager D΄ Athenes
Ημ/νία Δημοσίευσης: Wed Jul 24 00:00:00 EET 1957
Αρθρογράφος: Spiteris Tony (Σπητέρης Τώνης)
Προέλευση: Αρχείο Διοχάντης (Φάκελος Σωσώς Χουτοπούλου-Κονταράτου)
Γλώσσες: Γαλλική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.