Τίτλος: Έκθεσις ελληνικού τοπίου στην Αίθουσα Εκθέσεων "Ζυγός"
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ελευθερία
Ημ/νία Δημοσίευσης: Fri Aug 09 00:00:00 EET 1957
Αρθρογράφος: Σπητέρης Τώνης
Προέλευση: Αρχείο Διοχάντης, Αρχείο Οικογένειας Βάσως Κατράκη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.