Τίτλος: Τριάντα καλλιτέχναι εκθέτουν στον "Ζυγό"
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Τα Νέα
Ημ/νία Δημοσίευσης: 23/07/1957
Προέλευση: Αρχείο Διοχάντης,Αρχείο Οικογένειας Βάσως Κατράκη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.