Τίτλος: Σωσώ Χουτοπούλου
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Ζυγός
Τεύχος: 25
Μήνας Έκδοσης: Νοέμβριος
Έτος Έκδοσης: 1957
Προέλευση: Αρχείο Διοχάντης
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.