Τίτλος: Οι εκθέσεις του μηνός
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Ζυγός
Τεύχος: 32
Μήνας Έκδοσης: Ιούλιος
Έτος Έκδοσης: 1958
Αρθρογράφος: Βακαλό Ελένη
Προέλευση: Αρχείο Διοχάντης
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.