Τίτλος: Η αγορά της τέχνης στην Ελλάδα
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Οικονομικός Ταχυδρόμος
Μήνας Έκδοσης: Μάρτιος
Έτος Έκδοσης: 1994
Ημ/νία Δημοσίευσης: 31/03/1994
Αρθρογράφος: Καμπουρίδης Χάρης
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών » αφορούν στους καλλιτέχνες εκείνους που αναφέρονται στο συγκεκριμένο απόκομμα και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset.