Τίτλος: Διαδικασίες-συστήματα
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Η Καθημερινή
Ημ/νία Δημοσίευσης: 08/06/1975
Αρθρογράφος: Μαυρομμάτης Εμμανουήλ
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Αρχείο Μαρίας Κοτζαμάνη
Γλώσσες: Ελληνική