Τίτλος: Οι πλαστικές τέχνες στη σύγχρονη Ελλάδα
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Civilta delle macchine
Τεύχος: 4
Μήνας Έκδοσης: Ιούλιος - Αύγουστος
Έτος Έκδοσης: 1964
Αρθρογράφος: Σπητέρης Τώνης
Προέλευση: Αρχείο Διοχάντης (Φάκελος Αχιλλέα Απέργη, Σωσώς Χουτοπούλου, Βέρας Χουτζούμη)
Γλώσσες: Ελληνική, Ιταλική