Τίτλος: Εκσυγχρονισμός της τέχνης με τα "πλαστικά"
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ελεύθερος Κόσμος
Ημ/νία Δημοσίευσης: 13/10/1971
Αρθρογράφος: Παρασκευαΐδης Μιλτής
Προέλευση: Αρχείο Διοχάντης
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.