Τίτλος: Τα πλαστικά στην τέχνη
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ελληνικός Βορράς
Ημ/νία Δημοσίευσης: 31/10/1971
Προέλευση: Αρχείο Διοχάντης
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.