Τίτλος: Πλαστικών
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Μακεδονία
Ημ/νία Δημοσίευσης: 02/11/1971
Προέλευση: Αρχείο Διοχάντης
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.