Τίτλος: Tendencies in Greek Art since 1945
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: AICARC
Τεύχος: 11
Μήνας Έκδοσης: Ιανουάριος
Έτος Έκδοσης: 1984
Αρθρογράφος: Βακαλό Ελένη
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Αγγλική