Τίτλος: Greek Scupture since the Second World War
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: AICARC
Τεύχος: 11
Μήνας Έκδοσης: Ιανουάριος
Έτος Έκδοσης: 1984
Αρθρογράφος: Σπηλιάδη Βεατρίκη
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Αγγλική