Τίτλος: Πολύ καλά για αρχή.../Εκστρατεία από το ΥΠ.ΠΟ. Για να επιστραφούν τα κλεμμένα
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ελευθεροτυπία
Ημ/νία Δημοσίευσης: 21/05/1993
Αρθρογράφος: Ν.Κ.-Ρ., Β.Κ.Κ.
Προέλευση: Γκαλερί Bernier/Eliades, Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική