Τίτλος: Καλλιτεχνικά
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Τα Νέα
Ημ/νία Δημοσίευσης: 12/04/1971
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Αρχείο Διοχάντης,(Φάκελος Αχιλέα Απέργη)
Γλώσσες: Ελληνική