Τίτλος: Εικαστικά
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Νέα Πολιτεία
Ημ/νία Δημοσίευσης: 16/04/1971
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική