Τίτλος: Touring Athens
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Athens Daily Post
Ημ/νία Δημοσίευσης: 17/04/1971
Αρθρογράφος: Norman Maria
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Αρχείο Διοχάντης,(Φάκελος Αχιλλέα Απέργη)
Γλώσσες: Αγγλική