Τίτλος: Εκθέσεις
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Νέα Εστία
Τεύχος: 736
Μήνας Έκδοσης: Μάρτιος
Έτος Έκδοσης: 1958
Ημ/νία Δημοσίευσης: 01/03/1958
Αρθρογράφος: Ευαγγελίδης Ε. Δ.
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική