Τίτλος: στις αίθουσες τέχνης Έναρξη με φιλοδοξίες
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Τα Νέα της Τέχνης
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική