Τίτλος: Μορφές προσωπικής γραφής
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Εποχή
Ημ/νία Δημοσίευσης: 31/12/1989
Αρθρογράφος: Σχινά Αθηνά
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές
Γλώσσες: Ελληνική