Τίτλος: Γράμματα Τέχνες
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Η Αυγή
Ημ/νία Δημοσίευσης: 30/12/1989
Προέλευση: Αίθουσα Τέχνης Νέες Μορφές, Galerie 3
Γλώσσες: Ελληνική