Τίτλος: Μη Διαθέσιμος Τίτλος
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Ημ/νία Δημοσίευσης: 25/06/1958
Προέλευση: Αρχείο Διοχάντης (Φάκελος Βέρας Χουτζούμη)
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Δεν υπάρχει το έντυπο υλικό στο αρχείο.