Τίτλος: Dimitri Perdikidis
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Indice
Μήνας Έκδοσης: Ιούλιος
Έτος Έκδοσης: 1957
Προέλευση: Αρχείο Μαρίας Κοτζαμάνη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.