Τίτλος: Ειδήσεις και σχόλια από την καλλιτεχνικήν ελληνικήν και ξένην κίνησιν
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ελευθερία
Αρθρογράφος: Προσπερος
Προέλευση: Αρχείο Μαρίας Κοτζαμάνη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.