Τίτλος: Οι παντιέρες και το όραμα
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Εικόνες
Τεύχος: 35
Μήνας Έκδοσης: Ιούλιος
Έτος Έκδοσης: 1985
Ημ/νία Δημοσίευσης: 03/07/1985
Αρθρογράφος: Κοτζαμάνη Μαρία
Προέλευση: Αρχείο Μαρίας Κοτζαμάνη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Αναφορά σε εκδηλώσεις της περιόδου.