Τίτλος: Εκθεση Ζωγραφικής Βασίλη Σίμου
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Πρόοδος
Ημ/νία Δημοσίευσης: 12/12/1959
Αρθρογράφος: Ρουμαγιάννας Τέλλος
Προέλευση: Αρχείο Βασίλη Σίμου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.