Τίτλος: Η Καλλιτεχνική Έκθεσις της Ομάδος "Στάθμη"
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Μακεδονία
Ημ/νία Δημοσίευσης: 06/03/1951
Προέλευση: Αρχείο Γιώργου Σικελιώτη
Γλώσσες: Ελληνική