Τίτλος: Καλλιτεχνικά Σημειώματα
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Εθνικός Κήρυξ
Ημ/νία Δημοσίευσης: 04/04/1951
Αρθρογράφος: Ματσ. Νεστ Π.
Προέλευση: Atelier Σπύρου Βασιλείου
Γλώσσες: Ελληνική