Τίτλος: Οι εκθέσεις του μηνός
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Ζυγός
Τεύχος: 16
Μήνας Έκδοσης: Φεβρουάριος
Έτος Έκδοσης: 1957
Αρθρογράφος: Σπητέρης Τώνης
Προέλευση: Αρχείο Φώτη Μαστιχιάδη
Γλώσσες: Ελληνική