: Κατακτήσεις
: Εφημερίδα
: Το Βήμα
: 29/03/1955
: Βενέζης Ηλίας
: Αρχείο Μουσείου Άλεξ Μυλωνά
: Ελληνική
: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.