Τίτλος: Αι εκθέσεις ζωγραφικής
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Απογευματινή
Ημ/νία Δημοσίευσης: 24/05/1955
Αρθρογράφος: Κωνσταντόπουλος Μιχ.
Προέλευση: Αρχείο Μουσείου Άλεξ Μυλωνά
Γλώσσες: Ελληνική, Εσθονική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.