Τίτλος: Συνάντηση στο Σκιρώνιο
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ελευθεροτυπία
Ημ/νία Δημοσίευσης: 13/09/1986
Προέλευση: Αρχείο Νικόλα Κληρονόμου
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.