Τίτλος: Οι σημαίες - σύμβολα του Παύλου
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Εστία
Ημ/νία Δημοσίευσης: 03/09/2001
Αρθρογράφος: Κωνσταντινίδη Κρίστα
Προέλευση: Αρχείο Κρίστας Κωνσταντινίδη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.