Τίτλος: "Αποστολή του καλλιτέχνη είναι η αναζήτηση..."/Σταύρωση: Ένας εικαστικός αναστοχασμός
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Η Αξία
Ημ/νία Δημοσίευσης: 08/04/2017
Αρθρογράφος: Τζιώτη Ζέτα, Ψυχοπαίδης Γιάννης
Προέλευση: Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης
Γλώσσες: Ελληνική