Τίτλος: 43 ζωγράφοι στα Χανιά
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Ελευθεροτυπία
Ημ/νία Δημοσίευσης: 05/08/1993
Προέλευση: Αρχείο Δήμου Σκουλάκη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.