Τίτλος: Η Τέχνη χωρίς Γένος
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Η Εθνική
Ημ/νία Δημοσίευσης: Sun Jan 10 00:00:00 EET 1937
Αρθρογράφος: Μυριβήλης
Προέλευση: Αρχείο Κούλας Μπεκιάρη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.