Τίτλος: Η έκθεσις γυναικείας καλλιτεχνικής δημιουργίας
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Η γυναίκα
Μήνας Έκδοσης: Ιανουάριος
Έτος Έκδοσης: 1937
Ημ/νία Δημοσίευσης: 15/01/1937
Αρθρογράφος: Σωτηρίου Διδώ
Προέλευση: Αρχείο Κούλας Μπεκιάρη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.