Τίτλος: Αννα Μπεκιάρη, "Σύντροφοι στη Γη".
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Ελληνίς
Μήνας Έκδοσης: Φεβρουάριος
Έτος Έκδοσης: 1938
Προέλευση: Αρχείο Κούλας Μπεκιάρη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.