Τίτλος: Μη Διαθέσιμος Τίτλος
Είδος Εντύπου: Περιοδικό
Όνομα Εντύπου: Ερυθρός Σταυρός Νεότητος
Μήνας Έκδοσης: Ιανουάριος
Έτος Έκδοσης: 1937
Αρθρογράφος: Ηλιάδης Βασ.
Προέλευση: Αρχείο Κούλας Μπεκιάρη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.