Τίτλος: Η έκθεσις της ομάδος "Ζωγράφοι και Γλύπται"
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Έθνος
Ημ/νία Δημοσίευσης: 01/04/1954
Αρθρογράφος: Παναγιωτόπουλος Σπ.
Προέλευση: Αρχείο Κούλας Μπεκιάρη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.