Τίτλος: Η έκθεσις ομάδος "Γλύπται και Ζωγράφοι"
Είδος Εντύπου: Εφημερίδα
Όνομα Εντύπου: Το Βήμα
Ημ/νία Δημοσίευσης: 07/04/1954
Αρθρογράφος: Σαββίδη Λένα
Προέλευση: Αρχείο Κούλας Μπεκιάρη
Γλώσσες: Ελληνική
Παρατηρήσεις: Το τεκμήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε ψηφιακή μορφή.